שינוי ביעודי קרקע ובהנחיות בניה לאורך רחוב ששת הימים

תוכנית 2/ 03/ 145/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ביעודי קרקע ובהנחיות בניה לאורך רחוב ששת הימים
מספר: 2/ 03/ 145/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במספר קומות ויח"ד ללא שינוי בסה"כ יח"ד.
ב. תכנון חניה ציבורית והגדלת מגרש מס' 67 והקטנת
מגרש מס' 57 על ידי שינויים ביעודי קרקע.
ג. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
אזור מערב 2
מגרשים: 57, 61(חלק), 62 - 68, 79, 80, 89.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40045חלק
40046חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/1992תאריך פרסום: 20/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4067. עמוד: 668. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית16/11/1992
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1992תאריך פרסום: 30/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4028. עמוד: 4114. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/1992תאריך פרסום בעיתון: 04/06/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/1992
החלטה בדיון בהפקדה16/03/1992
קבלת תכנית11/09/1991