שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה

תוכנית 22/ 03/ 102/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה
מספר: 22/ 03/ 102/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של חלק מאיזור מגורים א' ושטח לבניני
ציבור ע"י שינויים ביעודי קרקע ובחלוקתם וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/1992תאריך פרסום: 21/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4007. עמוד: 3303. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים14/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות30/01/1992תאריך פרסום: 30/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3968. עמוד: 1948. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1991.
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1991
קבלת תכנית05/08/1991