שינוי ביעודי קרקע לתכנון אזור מגורים ג'.

תוכנית 21/ 02/ 101/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ביעודי קרקע לתכנון אזור מגורים ג'.
מספר: 21/ 02/ 101/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור מגורים ג' על ידי שינויים ביעודי קרקע
של תכניות קודמות. קביעת מגבלות בניה ואיחוד מגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
השכונה הצפונית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1895חלק23, 76-81, 99105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4746. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים07/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/1990
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1990.
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1990תאריך פרסום: 12/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3781. עמוד: 3350. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/1990
החלטה בדיון בהפקדה18/06/1990
קבלת תכנית14/01/1990