שינוי ביעודי קרקע - מושב אמונים

תוכנית 8/ 03/ 120/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ביעודי קרקע - מושב אמונים
מספר: 8/ 03/ 120/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להוספת דרך חדשה
הנותנת אפשרות גישה למגרשים קיימים מס' 216 - 203.
על חשבון שטח למבני ציבור. מתן לגיטימציה לשטח
למוסד (חינוך) קיים (הפיכת שטח ציבורי לשטח למבני חינוך).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2503חלק2, 52
2505חלק22-2343
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 120/ 6הרחבת מושב אמונים לבנים שאינם ממשיכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2007
קבלת תכנית08/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701217/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600707/08/2006