שינוי ביעודי קרקע

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 139/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ביעודי קרקע
מספר: הצ/ 5/ 1/ 139/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז'.
ב. שינוי בייעודי קרקע: מ-מסחר, דרך (חניה ציבורית), שטח בנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח ל- דרך משולבת, שטח בנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ומגורים א' ובסה"כ 7 יח"ד.
ג. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7787חלק99-102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 139/ אביצוע "חלקה חדשה" על פי טבלאות הקצאה.שינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 139בעלות פרטית. תל מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 30. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/12/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות07/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2742. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/08/2002
קבלת תכנית28/07/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה