שינוי בלוח האזורים בסעיף גובה מבנה מקסימלי למטרת הקמת סילו

תוכנית בר/ 125/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בלוח האזורים בסעיף גובה מבנה מקסימלי למטרת הקמת סילו
מספר: בר/ 125/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בלוח האזורים בסעיף גובה מבנה מקסימלי למטרת הקמת סילו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
בית חנן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 125שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח תעשיה קלה למפעל "פקאן" והתווית דרך.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. שנה עברית: התשמו .