שינוי במגבלות בניה במגרש 171 שכונת שחמון רובע 4 אילת

תוכנית 2/ מק/ 481

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי במגבלות בניה במגרש 171 שכונת שחמון רובע 4 אילת
מספר: 2/ מק/ 481
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במגבלות בניה לפי סעיף 62 א (א) (1).

עיקרי ההוראות:
א. שינוי תכסית - מותר 150 מ''ר מוצע 190 מ''ר.
ב. שינוי בגובה 0.00 + מאושר 68.0 + מוצע 69.75 + סה''כ שינוי בגובה אבסולווטי ב- 1.75 מ'.
ג. רום גובה מרבי - מותר 7.5 (75.50 - אבסולוטי) לגג רעפים, מוצע 8.50 מ' (76.50 אבסולוטי) מה- 0.00 + האבסולוטי הקיים ( 68.00 + ).
ד. פתרון החניה יהיה באופן של חניה מוצללת בתוך גבול המגרש, בקו בניין קדמי אפס, כחלק משטחי המצללה המותרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40084חלק56120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 209שחמון- רובע 4 - שינוי הוראות התכניתכפיפות
תוכנית2/ מק/ 306שינוי בקווי בניןשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201101928/06/2011