שינוי במגבלות בניה וקביעת תכליות - מרכז רובע ה'

תוכנית 3/ 02/ 101/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי במגבלות בניה וקביעת תכליות - מרכז רובע ה'
מספר: 3/ 02/ 101/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל זכויות בניה מ- 5160 מ"ר למסחר ל- 7000 מ"ר
מסחר ולהגדיר רשימת תכליות למרכז הרובע (רובע ה').

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
רובע ה'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2071חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/1993תאריך פרסום: 23/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4146. עמוד: 31. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 03/09/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/07/1993
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות03/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1992תאריך פרסום: 30/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3998. עמוד: 2966. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/1992
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1992
קבלת תכנית30/10/1991