שינוי במגרשים ברחוב נחל וברחוב פלג שכות גבים ערד

תוכנית 24/ 03/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי במגרשים ברחוב נחל וברחוב פלג שכות גבים ערד
מספר: 24/ 03/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרשים מס' B2 - B 30, B 181 - B 214 המיועדים לאזור מגורים א' (קוטג'ים חד משפחתיים עם קיר משותף) ונמצאים בשכונת גבים בערד ל- 191 מ"ר במגרשים מס' 2B -30B ול- 194 מ"ר במגרשים מס' 181B- 214B.
ב. קביעת שטחי שירות - 31 מ"ר במגרשים מס' 2B - 30B ו- 29 מ"ר במגרשים מס' 181B - 214B.
ג. שינוי בקווי בניין צדדיים.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה. שינוי בהגדרת שטח מגרש מזערי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
שכונת גבים, רח' נחל ופלג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38241חלק228-239, 241-254, 256-289, 291-298
38242חלק244-303
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ במ/ 76/ 1שכונה 11שינוי
תוכנית24/ 03/ 134הנחיות לבנית מחסנים בשכונת גביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4429. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1203. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
קבלת תכנית25/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה