שינוי במס' יח"ד , רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי במס' יח"ד , רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת הכתנית :
שינוי מס' יח"ד .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי מס' יח"ד מ- 2 ל- 4 יח"ד .
הצעת בינוי מפורטת למגרש .
קביעת הורואת בניה בהתאם לתכנית הבינוי כולל פתרון חניות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק72, 102
11183חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2008תאריך פרסום: 16/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 57997. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701403/12/2007