שינוי במס' מקסימלי וב- % בניה של קומות ללא שינוי יח"ד נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי במס' מקסימלי וב- % בניה של קומות ללא שינוי יח"ד נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 97
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מספר מקסימלי של הקומות משלוש לארבע
ללא שינוי במספר יחידות דיור
(לשם בנית דירות קוטג' בקומה ב')
שינוי באחוזי בניה מ- % 150 ל- % 200.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 76תכנון וציפוף מבנה מגורים קיים - רחוב בר-אילן - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1988. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1988. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2847. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1988
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 1173. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1988. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1988. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1987
קבלת תכנית01/05/1987