שינוי במערך הדרכים וקביעת קווי בנין - סכנין

תוכנית ג/ 19682

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי במערך הדרכים וקביעת קווי בנין - סכנין
מספר: ג/ 19682
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במערך הדרכים וקביעת קווי הבנין בסכנין.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך הדרכים בדרום סכנין.
2. קביעת קווי הבנין בהתאם למסומן בתשריט בחלקה מס' 42 גוש 19317.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
דרום סכנין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19287חלק15, 23, 38, 47-48, 152-156, 300
19317חלק4239-41, 45, 60, 65-67, 69, 81-86, 92-95, 98
19318חלק6047, 49-53, 63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2011
קבלת תכנית05/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200619/03/2012