שינוי במערכת הדרכים , ריינה

תוכנית גנ/ 16537

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי במערכת הדרכים , ריינה
מספר: גנ/ 16537
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במערכת דרכים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך משולבת למגורים ב'.
שינוי יעוד מדרך למגורים ב'.
שינוי יעוד ממגורים לדרך משולבת.
שינוי קווי בניין למבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17519חלק28, 30-35, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 965. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4374. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/09/2006
קבלת תכנית06/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה