שינוי במערכת הדרכים ובשטחים הפתוחים.

תוכנית ג/ 12282

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי במערכת הדרכים ובשטחים הפתוחים.
מספר: ג/ 12282
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערכת הדרכים השכונתית בהתאם לקירות קיימים בשטח ולתכנית תחבורה מצורפת, איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בבעלות ממ"י.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק388
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7821שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2003תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4175. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1836. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2001
קבלת תכנית10/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301028/05/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003