שינוי במערכת הדרכים וחלוקה חדשה, שינוי למתאר, משהד.

תוכנית ג/ 10616

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי במערכת הדרכים וחלוקה חדשה, שינוי למתאר, משהד.
מספר: ג/ 10616
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי להתווית דרכים.
ב. התווית דרכים להולכי רגל.
ג. ביטול דרכים.
ד. שינוי חלוקה מגרשים קיימת באזור מגורים א'.
ה. חלוקה למגרשי בניה.
ו. שינוי מקום ושינוי צורה והגדלת שטח לאזור בנינים
ציבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק145, 12-13, 15, 30, 41, 46, 83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2003
קבלת תכנית16/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/09/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301203/06/2003