שינוי במערכת הדרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה

תוכנית ג/ 20067

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי במערכת הדרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה
מספר: ג/ 20067
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך להסדרת גישה למגרשים מאושרת ושינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בניה מותרים ל - 300%
שינוי בקווי בנין
שינוי בגובה מקסימלי
שינוי מס' קומות מקסמלי ל - 7 קומות ותוספת יח"ד
הגדלת התכסית המותרת
שינוי יעוד ממגורים ב' לדרך משולבת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16876חלק13-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2012
קבלת תכנית05/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012