שינוי במרחק בין הבתים

תוכנית בר/ מק/ 14/ 11/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי במרחק בין הבתים
מספר: בר/ מק/ 14/ 11/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי במרחק בין הבתים.
2.ביטול דרישה להגשת תכנית בינוי במקרים של תוספת
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק3-4, 8
2634חלק3, 6-13, 21-22, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 14/ 2שינוי לתקנון בר / 14 - באזור מגורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/02/1999תאריך פרסום: 11/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4729. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/02/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1998תאריך פרסום: 26/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4631. שנה עברית: התשנח .