שינוי בקו בניין , ושינוי בהוראות בדבר עיצוב אדריכלי , נטועה

תוכנית מג/ מק/ 2008/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין , ושינוי בהוראות בדבר עיצוב אדריכלי , נטועה
מספר: מג/ מק/ 2008/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך, שינוי קו בנין, שינוי הוראות בדבר עיצוב אדריכלי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19692חלק8
19693חלק39, 66
19727חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13148שלב ב' בהרחבת מושב נטועה, שינוי ל- ג/5409שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר04/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900426/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801604/12/2008