שינוי בקו בניין אחורי דרומי עפ"י תשריט לקו אפס - בית שאן

תוכנית בש/ מק/ 6995/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין אחורי דרומי עפ"י תשריט לקו אפס - בית שאן
מספר: בש/ מק/ 6995/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מהווה שינוי לתכנית ג/ 6995 ומסוייגת למגרש 97 בלבד המסומן בתשריט, מטרת התכנית היא שינוי בקו בנין אחורי דרומי ע"פ תשריט לקו - 0.

עיקרי ההוראות:
שינוי סעיפים המגבילים בנייה בקו בניין אחורי מ-3 מ' לקו -0 כמצויין ע"פ התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבית שאןבית שאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22573חלק97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6995תכנית מתאר -בית שאןכפיפות
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012