שינוי בקו בניין בחציד צד - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין בחציד צד - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין בחזית עד ל- 4.65 מ' במקום 5.8 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 21תיקון לתכנית מפורטת בחלק הצפוני - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/07/1984תאריך פרסום: 19/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3076. עמוד: 2921. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/1984
החלטה בדיון באישור תכנית09/04/1984
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/1984תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1984. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1984. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1984.
פרסום להפקדה ברשומות22/12/1983תאריך פרסום: 22/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 3006. עמוד: 1156. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה20/10/1983
קבלת תכנית28/07/1983