שינוי בקו בניין ובאחוזי בניה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין ובאחוזי בניה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי התקנון אחוזי בניה ושל קוי בניין.
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מסחרי וחניה פרטית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1984תאריך פרסום: 17/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3053. עמוד: 2147. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים09/04/1984
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/1984
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1983תאריך פרסום: 13/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2968. עמוד: 153. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/1983תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1983. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1983. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1983.
החלטה בדיון בהפקדה08/08/1983
קבלת תכנית01/08/1983