שינוי בקו בניין צדדי והרחבת דרך - רחוב רון שוקרון - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 41/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין צדדי והרחבת דרך - רחוב רון שוקרון - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 41/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין צדדי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/1985תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. עמוד: 2728. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/1985תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1985. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1985. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/1984
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/1984תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1984. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1984תאריך פרסום: 19/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3076. עמוד: 2921. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה14/05/1984
קבלת תכנית27/03/1984