שינוי בקו בניין צדדי - רחוב רותם 37 - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בניין צדדי - רחוב רותם 37 - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרש מס' 218 ל- 2 מגרשים 218 א' ו- 218 ב
ותכנון דרך גישה למגרש החדש
ע"י שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך.
ב. שינוי קו בניין צידי מערבי במגרש מס' 218 א' מ- 3.0 מ' ל- 2.55 מ'
לאורך קיר של 4.70 מ' בלבד.
.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/1988תאריך פרסום: 21/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3578. עמוד: 3081. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/1988
החלטה בדיון באישור תכנית27/06/1988
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1988תאריך פרסום: 31/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. עמוד: 1913. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1988. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1988. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1988.
החלטה בדיון בהפקדה14/03/1988
קבלת תכנית03/01/1988