שינוי בקו בניין צידי במבנה מגורים בשכונת נוף הגלעד - בית שאן.

תוכנית בש/ מק/ 6995/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין צידי במבנה מגורים בשכונת נוף הגלעד - בית שאן.
מספר: בש/ מק/ 6995/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מהווה שינוי לתכנית ג/ 6995 ומסוייגת למגרש 78 בלבד המסומן בתשריט,
מטרת התכנית היא שינוי בקו בניין צידי מזרחי ע"פ התשריט לקו - 0.

עיקרי ההוראות:
שינוי סעיפים המגבילים בניה בקו בניין צידי מ- 3 מ' לקו - 0 כמצויין ע"פ התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבית שאןבית שאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22574חלק78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6995תכנית מתאר -בית שאןכפיפות
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012