שינוי בקו בניין קדמי - מגרש 1416 - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בניין קדמי - מגרש 1416 - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקלה בגובה הגג - תוספת של 60 ס"מ לגובה.
2. תיקון קו בניין חזיתי ברחוב התאנה מ- 5.00 מ' ל- 2.90 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/1990תאריך פרסום: 04/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3740. עמוד: 1742. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/1990
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1989
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/1989תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1989. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/1989. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1989.
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. עמוד: 1816. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה23/01/1989
קבלת תכנית25/08/1988