שינוי בקו בניין קדמי - רחוב אשל 144 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 35/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין קדמי - רחוב אשל 144 - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 35/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צדדי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38564חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 35שינוי בקו בניין - רחוב אשל 144 - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 392. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים16/10/1987
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1987
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1986תאריך פרסום: 25/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3412. עמוד: 395. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/1986תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1986. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1986. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1986.
החלטה בדיון בהפקדה22/09/1986
קבלת תכנית02/07/1986