שינוי בקו בניין - אזור תעשיה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין - אזור תעשיה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות קו בניין אחורי מ- 5 מטר לקו בנין 0 והגדלת אחוזי בניה ל- % 100.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2601. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות01/04/1983תאריך פרסום: 01/04/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2908. עמוד: 1446. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/1983תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1983.
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1983
קבלת תכנית01/02/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600306/03/2006