שינוי בקו בניין - מגרש 802 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 86/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין - מגרש 802 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 86/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התאמת המגרש המסחרי 002 לפי מצב קיים: אולם קולנוע,
אולמי שמחות וקומת מסחר.
ב. שינוי בקוי בנין מגרש מסחרי 802 מ- 2 מ' ל- 0 בצדדים ג' ו- ד'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 86הנחיות בניה למגרש 802 - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3547. עמוד: 1843. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים24/02/1988
החלטה בדיון באישור תכנית08/02/1988
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 392. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/1987תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1987. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1987. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1987. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1987
קבלת תכנית25/08/1987