שינוי בקו בניין - רחוב אשל 144 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין - רחוב אשל 144 - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין צדדי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומראשל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38564חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/02/1984תאריך פרסום בעיתון: 29/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/1980.
פרסום לאישור ברשומות23/02/1984תאריך פרסום: 23/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3027. עמוד: 1595. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1983
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/1983תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1983. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1983. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1983.
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1983תאריך פרסום: 17/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2904. עמוד: 1374. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1983
קבלת תכנית10/01/1983