שינוי בקו בניין - רחוב עדעד 7 - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בניין - רחוב עדעד 7 - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין צדדי נקודתי בצד הדרומי של המגרש
לרוחב 2.00 מ' במקום 3 מ' - מצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. עמוד: 235. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/1989
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1989
פרסום להפקדה ברשומות15/06/1989תאריך פרסום: 15/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3669. עמוד: 3555. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/1989תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1989. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1989. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1989.
החלטה בדיון בהפקדה17/04/1989
קבלת תכנית03/02/1989