שינוי בקו בנייןן - עומר

תוכנית 14/ 03/ 103/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנייןן - עומר
מספר: 14/ 03/ 103/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר בנית חממה מזכוכית מעבר לקו בניין בחזית
על מנת לנצל אנריה סולרית לחימום הבית,
החממה תהא במרחק של 3.90 מ' מקו בניין קדמי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2148. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1981תאריך פרסום: 30/04/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2706. עמוד: 1134. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1981
קבלת תכנית04/01/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006