שינוי בקו בנין אחורי, מגרש 297 , נהלל.

תוכנית יז/ מק/ 163/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין אחורי, מגרש 297 , נהלל.
מספר: יז/ מק/ 163/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מרווח אחרוי בכיוון צפון מערב כמסומן בתשריט,
במגרש 297 בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17186חלק60