שינוי בקו בנין אחורי, מושב מאור

תוכנית מ/ מק/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין אחורי, מושב מאור
מספר: מ/ מק/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קו בנין אחורי על פי הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8798חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2008תאריך פרסום: 16/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5818. עמוד: 3465. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות08/03/2006תאריך פרסום: 08/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5503. עמוד: 2168. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/03/2006