שינוי בקו בנין בדרל ארצית - משק 86 מושב גילת

תוכנית 7/ 03/ 146/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין בדרל ארצית - משק 86 מושב גילת
מספר: 7/ 03/ 146/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין בדרך ארצית מ- 100 מ' ל- 60 מ'
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםגילת

תיאור המיקום:
ישוב: גילת
משק 86
גוש: 2 / 100242 (בהסדר)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/09/1997
קבלת תכנית24/03/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001008/11/2010