שינוי בקו בנין במגרש 272, מורשת

תוכנית מש/ מק/ 02/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין במגרש 272, מורשת
מספר: מש/ מק/ 02/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין גמרש 272
קו בנין קדמי - 5.0 - ללא שינוי
קו בנין אחורי - 4.0 מטר - ללא שינוי
קו בנין צדדי - 3.0 מטר - ללא שינוי
קו בנין צדדי - 3.0 מטר במקום 5.0 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמורשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17691חלק6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 232שנוי לתוכנית מתאר מס' 81 / 17 בתוקף - מורשתשינוי