שינוי בקו בנין והגדלת זכויות בניה, דיר אל אסד

תוכנית ג/ 20202

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בנין והגדלת זכויות בניה, דיר אל אסד
מספר: ג/ 20202
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה
שינוי בקו בנין
חלוקה ללא הסכמה

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין בהתאם לקונטור המבנה
הגדלת אחוזי בניה מ - 101% ל - 200 עיקרי + 40% שרות
חלוקה ללא הסכמה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18816חלק4039, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6778שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/07/2012
קבלת תכנית04/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201202023/10/2012