שינוי בקו בנין לדרך מס' 1- אזור תעישיה עד הלום

תוכנית 8/ 03/ 109/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין לדרך מס' 1- אזור תעישיה עד הלום
מספר: 8/ 03/ 109/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר בניה על קו קדמי, 3 מ', להרחבת המפעל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק
2012חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 109תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלוםשינוי