שינוי בקו בנין סכנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 01/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין סכנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 01/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קווי הבנין במגרש 300/5 בהתאם לקיים ולמסומן בתשריט. 2. שינוי קו בנין מזרחי ל-0 מ' במקום 3 מ'. 3. שינוי קו בנין דרומי מערבי ל- 1.5 מ' במקום 3 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19283חלק100
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/2002תאריך פרסום: 14/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5060. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות15/11/2001תאריך פרסום: 15/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5032. שנה עברית: התשסב .