שינוי בקו בנין צדדי מ- 3מ' ל- 2.5מ' אשל 52

תוכנית 14/ 02/ 100/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בנין צדדי מ- 3מ' ל- 2.5מ' אשל 52
מספר: 14/ 02/ 100/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צידי מ-3.00מ' ל-2.50מ',בהתאם למסומן
בתשריט,בצד המערבי לאורך המבנה בלבד, בגין סטיה בקו
קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
אשל 52
גוש: חלק מגוש 38572
חלקות: 70,70א

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38563חלק105
38572חלק70, 73, 96-97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3973. עמוד: 2060. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים30/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 30/01/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/1992
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1991תאריך פרסום: 25/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3936. עמוד: 332. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1991.
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1991
קבלת תכנית02/09/1991