שינוי בקו בנין צדדי עבור בית כנסת

תוכנית גז/ מק/ 28/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בנין צדדי עבור בית כנסת
מספר: גז/ מק/ 28/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צדדי ל- 4 מ' ו- 3.74 מ', עבור בית כנסת (עפ"י מצב קיים) לפי סעיף 62אא4 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגזרגזר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5779חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ מק/ 28/ 28תוכנית גז/ מק/ 28/ 28שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2005תאריך פרסום: 10/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5396. עמוד: 2609. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200502430/04/2005