שינוי בקו בנין צידי מ- 3.00 מ' ל- 1.15 מ' - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בנין צידי מ- 3.00 מ' ל- 1.15 מ' - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקטנת רוחב דרך ע"י שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים
א.
ב. הפיכת שטח משק חקלאי למגורים, ע"י שינוי יעוד
בהתאם. ג. פיצול מחדש בהתאם לתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב צלף 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/1990תאריך פרסום: 06/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3812. עמוד: 421. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/1990
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1990.
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1990תאריך פרסום: 12/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3781. עמוד: 3550. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/07/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/07/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/1990
החלטה בדיון בהפקדה04/06/1990
קבלת תכנית04/06/1990