שינוי בקו בנין צידי

תוכנית 14/ 03/ 103/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין צידי
מספר: 14/ 03/ 103/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין בחזית הצפונית לאורך קיר מקלט קיים
2.60 מ"א - 1.65מ' במקום 3.00מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב אקליפטוס 14 (פינת רחוב חורב)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38561חלק104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/1991תאריך פרסום: 23/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3880. עמוד: 2580. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/1991
פרסום להפקדה ברשומות14/02/1991תאריך פרסום: 14/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3844. עמוד: 1263. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1990.
החלטה בדיון בהפקדה06/08/1990
קבלת תכנית22/04/1990