שינוי בקו בנין קדמי , אחוזת ברק

תוכנית יז/ מק/ 287/ 07

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין קדמי , אחוזת ברק
מספר: יז/ מק/ 287/ 07
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוייים נקודתיים בחלקה 112 באחוזת ברק מבחינת קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאחוזת ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17785חלק112
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 287רובע דביר שמואל, שינוי לג / במ / 287.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800825/05/2008