שינוי בקו בנין קדמי לכביש באזור התעשיה באופן נקודתי

תוכנית בר/ מק/ 282/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין קדמי לכביש באזור התעשיה באופן נקודתי
מספר: בר/ מק/ 282/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין קדמי לכביש באזור התעשיהבאופן נקודתי בלבד כמסומן בתשריט מ4מ' ל-0מ'. עפ"י סעיף 62א4 לחוק התכנון והבניה. (תכנית בסמכות ועדה מקומית).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חייםחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5448חלק14
5449חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/2005תאריך פרסום: 17/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5417. עמוד: 3474. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2005תאריך פרסום: 28/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5372. עמוד: 1798. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200500628/02/2005