שינוי בקו בנין קדמי למתן ליגטימציה לבנין קיים הגדרת מגרש 1 / 10 כפר כנא

תוכנית מע/ מק/ 5942/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין קדמי למתן ליגטימציה לבנין קיים הגדרת מגרש 1 / 10 כפר כנא
מספר: מע/ מק/ 5942/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין קדמי 0.88 במקום .4מטר
למתן ליגטימציה לבנין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק6, 10, 13, 42, 76