שינוי בקו בנין קדמי מ- 5.0 מ' ל- 4.0 מ'

תוכנית 22/ 03/ 102/ 132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין קדמי מ- 5.0 מ' ל- 4.0 מ'
מספר: 22/ 03/ 102/ 132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי נקודתי בקו בנין קדמי מ- 5.0 מ' ל- 4.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
מגרש 1 / 351

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3589. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 22/06/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/1993
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1974. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1993.
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1993
קבלת תכנית10/11/1992