שינוי בקו בנין קדמי - מגרש 125 -עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין קדמי - מגרש 125 -עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי לכוון רחוב אשל מ-5.0מ' ל-4.01מ'
השינוי בקו הבנין יהיה רק עבור הבית הקיים ויהווה
שינוי נקודתי לגבי הקטע הקיים של המבנה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב תמר 28 פינת רחוב האשל
מגרש 125

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38572חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/1996תאריך פרסום: 25/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4374. עמוד: 1424. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות17/08/1995תאריך פרסום: 17/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4328. עמוד: 4641. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1995
קבלת תכנית12/01/1995