שינוי בקו בנין (מגרש 33/1) שכונת נעורים - ערד

תוכנית 24/ 03/ 107/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין (מגרש 33/1) שכונת נעורים - ערד
מספר: 24/ 03/ 107/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות הבניה: שינוי שטח למטרות עיקריות באזור מגורים א'
בקומת הקרקע מ- 36% ל- 38%
סה"כ ל- 2 קומות מ- 48% ל- 56.6%

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
שכונת נעורים, מגרש 33A

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38224חלק331
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 03/ 107/ 19הקמת שטח לבנייני ציבור משולב במסחר - שכונת נעוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 56760. עמוד: 3042. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 76. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2004
קבלת תכנית01/11/1999