שינוי בקו בנין - שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בנין - שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי הבנין קדמי (צפוני) מ- 5 מ' ל- 3 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
שכונה צפונית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1882כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1992.
פרסום לאישור ברשומות06/07/1992תאריך פרסום: 06/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4022. עמוד: 3806. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1992תאריך פרסום: 20/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3977. עמוד: 2291. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1992.
החלטה בדיון בהפקדה06/01/1992
קבלת תכנית21/07/1991