שינוי בקו בנין, יעד

תוכנית מש/ מק/ 02/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בנין, יעד
מספר: מש/ מק/ 02/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צידי הגובל בשטח ציבורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגביעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19804חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10080יעד - מושב עובדים, אגודה שתופית להתיישבות חקלאיתשינוי